Gørløse Vandværk

Gørløse Vandværk I/S  er medlem af Grundvandssamarbejdet I/S  i Hillerød Kommune.

Grundvandssamarbejdet er en frivillig forening af vandværker i Hillerød Kommune

Formålet med Grundvandssamarbejdet er at sikre og forbedre grundvandet, være med til  at forhindre forurening siver ned i vore grundvandsmagasiner.

Grundvandssamarbejdet støtter økonomisk lukning af vandboringer der ikke er i drift mere , der er dog et regelsæt der skal overholdes før der kan gives tilsagn om støtte.

Der indbetales et fast biddrag på 10 øre  per oppumpet  3m til en pulje. det blivet ialt til ca  600.000- på årsbasis

Har Du en boring der skal lukkes kontakt vandværket, som derefter kontakter  vor konsulent  samt styregruppen

Der gives endvidere støtte til andre relevante formål som kan være med til på den ene eller anden måde sikre grundvandet.

 

 


Kontakt


Drift af vandværk & ledningsnet

Jesper Lund Nielsen
teknisk support på vandværket
20288815
jesperlund3B@gmail.com

 

Formand
Mogens Jacobsen
Engvej 36
3330 Gørløse
21815065
mogens-jacobsen@mail.dk

 

Næstformand
Erling Nielsen
Gørløsegårdsvej 22
3330 Gørløse
23418552
jamiefinans@post.tele.dk 

 

Regnskab og forbrugerafregning
Vandværkskontoret
Tulstrupvej 4, 3400 Hillerød
4290 9091
kontor@gorlosevand.dk