Gørløse Vandværk

Orientering fra bestyrelsen for Gørløse Vandværk

 

Ved den ekstraordinære generalforsamling i april blev der, som bekendt, valgt en ny bestyrelse for vandværket. Baggrunden herfor blev omtalt i medierne inden og efter generalforsamlingen.

Den nye bestyrelse har nu i et stykke tid arbejdet med at få overdraget administration og de praktiske forhold, men mangler fortsat nogle forhold, som skal afklares.
 

Ved gennemgangen af økonomien og de administrative rutiner er der blevet konstateret forhold, som helt overvejende har vist sig at være misvisende og fejlagtige. For god ordens skyld bør nævnes, at der ikke er fundet forhold af større omfang, som kan kaldes ulovlige, men der har været en manglende viden og evne til at gennemføre administrationen korrekt. Hertil er det også konstateret, at der generelt sagt er blevet brugt rigtig mange penge på forhold, som kunne have været klaret noget billigere. Det regnskab som var lavet for 2017, men som ikke kom til afstemning på den ordinære generalforsamling, har det været nødvendigt at lave helt om, da der var store fejl og mangler i det. Regnskab for 2017 er nu ved at blive lavet og det kommer til at se væsentligt anderledes ud end det der var lagt frem, men som ikke blev vedtaget.

Det er bestyrelsens antagelse, at de samme problemer vil gøre sig gældende for de regnskaber der ligger før 2017, men da de er godkendt på generalforsamlingerne, vil vi alene koncentrere os om 2017 og det der ligger fremad herfra.

Bestyrelsen har besluttet at udlicitere administrationen til Ullerød Vandværk, som i forvejen servicerer en række andre mindre vandværker. Det giver en langt højere sikkerhed for at tingene bliver lavet korrekt og af personer, som arbejder med disse forhold på fuldtid. Det har vist sig at denne omlægning også kan gøres med klare besparelser. Derfor har der ikke været tvivl i bestyrelsen om at gøre det på denne måde. Det er i øvrigt også noget, som brancheforeningen for de danske vandværker anbefaler, hvis de små vandværker skal have en chance for at overleve.

Bestyrelsen er også gået i gang med at forberede en ændring af vandværkets selskabsform. Det er også en anbefaling fra brancheorganisationen. Vi er i dag et interessentskab og vil omlægge det til et andelsselskab med begrænset ansvar. Konkret er vi i dag forkert registreret i Erhvers- og selskabsstyrelsen, hvor vi står som en forening, alene af den grund skal der ske noget.

Oprindeligt var det vores hensigt at holde en ekstraordinær generalforsamling helst inden sommerferien, men det kunne vi hurtigt se ikke ville være muligt, herefter var det vores tanke at gøre det i slutningen af august. Men da vi stadig mangler afklaring på enkelte punkter, er det nu vores hensigt, at afholde den ekstraordinære generalforsamlingen i løbet af efteråret. Vi er blevet vejledt af jurister, der påpeger at vi ikke skal afholde generalforsamling før vi har hele overdragelsen på plads.

At den gamle bestyrelse ikke fulgte vedtægterne og på visse punkter heller ikke fulgte gældende dansk lovgivning vedrørende bestyrelsesarbejde ligger klart. Det er også klart, at der har været et ”lifligt” pengeforbrug, men der er ikke tale om, at der i den henseende har været udøvet grov kriminalitet. Derimod er det tale om, at der har været uprofessionel administration med bl.a. manglende viden om de gældende principper for regnskabsføring. Det praktisk tekniske omkring vandværket kan der ikke siges noget negativ om, ud over at der kun i ringe grad har været set på omkostningerne.

På bestyrelsens vegne

Thorkil Ambrosen


Kontakt


Drift af vandværk & ledningsnet

Jesper Lund Nielsen
teknisk support på vandværket
20288815
jesperlund3B@gmail.com

 

Formand
Mogens Jacobsen
Engvej 36
3330 Gørløse
21815065
mogens-jacobsen@mail.dk

 

Næstformand
Erling Nielsen
Gørløsegårdsvej 22
3330 Gørløse
23418552
jamiefinans@post.tele.dk 

 

Regnskab og forbrugerafregning
Vandværkskontoret
Tulstrupvej 4, 3400 Hillerød
4290 9091
kontor@gorlosevand.dk