Gørløse Vandværk

Nyheder


15-10-2020

Generalforsamling i 2020

Gørløse Vandværk A.m.b.a. har afholdt generalforsamling onsdag den 23. september 2020 i forsamlingshuset.
Referatet kan læses på hjemmesiden under generalforsamling.


16-03-2020

Aflysning af generalforsamling 2020

Bestyrelsen i Gørløse Vandværk a.m.b.a. har besluttet, at
AFLYSE GENERALFORSAMLINGEN den 25. marts 2020, på grund af Corona-virus.
Der indkaldes til generalforsamling på et senere tidspunkt i 2020.

Det er bestyrelsens vurdering, at beslutningen om at aflyse generalforsamlingen beror på en force majeure lignende situation, og Vandværket dermed er berettiget til at bryde med vedtægterne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Gørløse Vandværk a.m.b.a.


27-02-2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Gørløse Vandværk A.m.b.a. indkalder herved til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
onsdag den 25. marts 2020 kl. 19.00 i Gørløse forsamlingshus, Hovedvejen 28, 3330 Gørløse

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Årsregnskab, budget og takstblad kan læses andet sted på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


03-02-2020

Udsendelse af årsafregning

Da der er skabt en del forvirring omkring det totale faste bidrag på de netop udsendte års- og a´conto opgørelser kan du læse mere om taksterne på dette link:

http://www.gorlosevand.dk/Show_pdf?PDF_Side=/dokumenter/dok_804_8092.pdf

På bestyrelsens vegne
Erling Nielsen


Kontakt


Drift af vandværk & ledningsnet

Jesper Lund Nielsen
teknisk support på vandværket
20288815 / 95276106
jesperlund3B@gmail.com

 

Formand
Mogens Jacobsen
Engvej 36
3330 Gørløse
21815065
mogens-jacobsen@mail.dk

 

Næstformand
Erling Nielsen
Gørløsegårdsvej 22
3330 Gørløse
23418552
jamiefinans@post.tele.dk 

 

Regnskab og forbrugerafregning
Vandværkskontoret
Tulstrupvej 4, 3400 Hillerød
4290 9091
kontor@gorlosevand.dk